Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny

 

………………., dnia …………. 20…. r.

 

Adresat:

TOVI Krzysztof Wójcik

Przedmieście Czudeckie 371A

38-120 Czudec

NIP: 8191621650

REGON: 368374439

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: …………………………………………………………………………………………………

Nazwa produktu: …………………………………………………………………………………………………………..

Nr faktury: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wady zostały stwierdzone ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 

 

…………………………………………………..

Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………